2008-10-07 19:35:05

by Jeremy Fitzhardinge

[permalink] [raw]
Subject: ext4 deadlocks

000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012f13ae80 ffff88012757dd00
ffff88012f13b230 0000000000000000 0000000000000000 ffff88012f13b230
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c86b2>] ? fsnotify_modify+0x67/0x6f
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8105b16e>] ? __remove_hrtimer+0x84/0x91
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

dbus-launch S 0000000000000000 0 2645 1
ffff8801379059c8 0000000000000086 0000000000000000 ffff88013bc04800
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd75d00 ffff88013badc5c0
ffff88012dd760b0 0000000100000000 0000000200000044 ffff88012dd760b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8132c8a1>] ? scm_recv+0x49/0xe3
[<ffffffff812b5a94>] ? skb_dequeue+0x60/0x6c
[<ffffffff8132e3e7>] ? unix_stream_recvmsg+0x5e4/0x616
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af882>] ? sock_aio_write+0xed/0xfd
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gdm-session-w S 0000000000000000 0 2730 2611
ffff880127581b18 0000000000000086 ffff880127581ae0 ffff880127581adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880127578000 ffff88013badc5c0
ffff8801275783b0 0000000104090e68 ffffe20004090e68 ffff8801275783b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af882>] ? sock_aio_write+0xed/0xfd
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8114af6b>] ? selinux_task_wait+0x38/0x3a
[<ffffffff81147890>] ? security_task_wait+0x16/0x18
[<ffffffff81059027>] ? remove_wait_queue+0x34/0x3d
[<ffffffff81047b12>] ? do_wait+0x287/0x348
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-keyring S 0000000000000000 0 2840 1
ffff880127411b18 0000000000000082 ffff880127411ae0 ffff880127411adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125d39740 ffff88013badc5c0
ffff880125d39af0 0000000128029ac0 ffff880127411a98 ffff880125d39af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810ce96d>] ? pipe_poll+0x33/0x90
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810cfd6c>] ? pipe_read+0x353/0x3af
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff812af031>] ? sock_destroy_inode+0x19/0x1b
[<ffffffff810dc4b7>] ? destroy_inode+0x3f/0x54
[<ffffffff810d91e2>] ? d_free+0x53/0x6a
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff810c9c11>] ? __fput+0x166/0x172
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

rc S 0000000000000000 0 2842 2730
ffff88012d4b9e68 0000000000000082 ffff88012d4b9e30 ffff88012d4b9e2c
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125c5c5c0 ffffffff814f5380
ffff880125c5c970 0000000000000082 0000000000cb625f ffff880125c5c970
Call Trace:
[<ffffffff81047ae0>] do_wait+0x255/0x348
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81047c6e>] sys_wait4+0x9b/0xb6
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

dbus-launch S ffff88012d408380 0 2860 1
ffff880125c739c8 0000000000000082 0000000004097d18 ffffffff81876c20
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125d38000 ffff88012f13ae80
ffff880125d383b0 0000000000000000 001200d225c73948 ffff880125d383b0
Call Trace:
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8132c8a1>] ? scm_recv+0x49/0xe3
[<ffffffff812b5a94>] ? skb_dequeue+0x60/0x6c
[<ffffffff8132e3e7>] ? unix_stream_recvmsg+0x5e4/0x616
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af882>] ? sock_aio_write+0xed/0xfd
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

dbus-daemon S ffff880132514e00 0 2861 1
ffff8801275edb18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125c58000 ffff88013bab8000
ffff880125c583b0 0000000000000000 0000000000000000 ffff880125c583b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

dbus-daemon S ffff880132514e00 0 2862 1
ffff880125c7fa78 0000000000000086 ffff880125c7f998 ffffffff8136becc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125d3c5c0 ffff880125c58000
ffff880125d3c970 00000000810960ac ffff880125c7f9e8 ffff880125d3c970
Call Trace:
[<ffffffff8136becc>] ? _cond_resched+0x9/0x38
[<ffffffff810967bd>] ? filemap_fault+0x1d7/0x32d
[<ffffffff81095f8a>] ? unlock_page+0x32/0x37
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff81058eed>] ? prepare_to_wait_exclusive+0x61/0x6a
[<ffffffff812b8670>] __skb_recv_datagram+0x1ce/0x23b
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff812b8701>] skb_recv_datagram+0x24/0x27
[<ffffffff812d4fd6>] netlink_recvmsg+0x5f/0x2fc
[<ffffffff812af904>] __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812affe3>] sock_recvmsg+0xcf/0xe8
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff812afa36>] ? sockfd_lookup_light+0x20/0x59
[<ffffffff812b113a>] sys_recvfrom+0xa8/0xfd
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

im-settings-d S ffff880132515f80 0 2866 1
ffff880125d01b18 0000000000000082 ffff880125d01ae0 ffff880125d01adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125d3ae80 ffff880125c58000
ffff880125d3b230 0000000100000001 0000000000000046 ffff880125d3b230
Call Trace:
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af882>] ? sock_aio_write+0xed/0xfd
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

im-info-daemo S ffff880132516300 0 2868 1
ffff880125c89b18 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000292
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125c5ae80 ffff880125c58000
ffff880125c5b230 000000011c139c68 0000000000000000 ffff880125c5b230
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfsd S ffff88012d40a680 0 2870 1
ffff880137c1db18 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125c5dd00 ffff880125c58000
ffff880125c5e0b0 0000000100400000 ffff880137c1da88 ffff880125c5e0b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-fuse-dae S 0000000000000000 0 2920 1
ffff88012a9fbc38 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880127579740 ffffffff814f5380
ffff880127579af0 000000008105bf4f 0000000000000082 ffff880127579af0
Call Trace:
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81034743>] ? __wake_up_common+0x46/0x76
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-fuse-dae S ffff880132515880 0 2921 1
ffff88012dc67c28 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880137c22e80 ffff880125c58000
ffff880137c23230 000000008108f22e ffffffffa0690c09 ffff880137c23230
Call Trace:
[<ffffffffa0690c09>] ? fuse_put_request+0x96/0x9f [fuse]
[<ffffffff810111c4>] ? mcount_call+0x5/0x31
[<ffffffffa0691391>] fuse_dev_read+0xec/0x4bb [fuse]
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810c8b34>] do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-fuse-dae S ffff880132515880 0 2922 1
ffff88012a9fdc28 0000000000000082 ffff88012f0f5400 ffff88012a9fdc88
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801375ec5c0 ffff880114a29740
ffff8801375ec970 0000000100000000 ffff8800b98a00e8 ffff8801375ec970
Call Trace:
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81058dcc>] ? autoremove_wake_function+0x16/0x3d
[<ffffffff81034743>] ? __wake_up_common+0x46/0x76
[<ffffffffa0691391>] fuse_dev_read+0xec/0x4bb [fuse]
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810c8b34>] do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-fuse-dae S ffff880132515880 0 2923 1
ffff880125d0bb18 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012d6f5d00 ffff880125c58000
ffff88012d6f60b0 00000001810a5a73 0000000000000046 ffff88012d6f60b0
Call Trace:
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

Xsession S 0000000000000000 0 2997 2842
ffff88012742de68 0000000000000086 0000000000000000 ffffffff81028838
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd2c5c0 ffff88013badc5c0
ffff88012dd2c970 0000000181021267 0000000000000001 ffff88012dd2c970
Call Trace:
[<ffffffff81028838>] ? flat_send_IPI_mask+0x58/0x72
[<ffffffff81047ae0>] do_wait+0x255/0x348
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81047c6e>] sys_wait4+0x9b/0xb6
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

imsettings-xi S ffff8801376e4700 0 2999 2997
ffff88012d4c3b18 0000000000000086 0000000000000001 ffff880125c58000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd2dd00 ffff88012a9c1740
ffff88012dd2e0b0 0000000100000001 0000000000000083 ffff88012dd2e0b0
Call Trace:
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

seahorse-agen S ffff880137664000 0 3014 1
ffff88012fdb9b18 0000000000000086 ffff88012fdb9ae0 ffff88012fdb9adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd29740 ffff880125c59740
ffff88012dd29af0 00000001810a5a73 ffffe20003fc8a60 ffff88012dd29af0
Call Trace:
[<ffffffff810c04d2>] ? add_partial+0x4d/0x57
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gconfd-2 D ffff88012d408000 0 3017 1
ffff88012d4d5af8 0000000000000086 ffff88011806ad90 ffff8800bc972690
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd28000 ffff8800b99e9740
ffff88012dd283b0 000000013b5c2e00 ffff88012dd28000 ffff88012dd283b0
Call Trace:
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff8136becc>] ? _cond_resched+0x9/0x38
[<ffffffff810eb612>] ? __getblk+0x3e/0x259
[<ffffffffa046fde8>] start_this_handle+0x361/0x4ca [jbd2]
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffffa047010b>] jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04a2c45>] ext4_journal_start_sb+0x4f/0x51 [ext4dev]
[<ffffffffa04960e1>] ext4_dirty_inode+0x36/0xc3 [ext4dev]
[<ffffffff810e7318>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
[<ffffffff810db9ee>] file_update_time+0xc3/0x107
[<ffffffff810975fd>] __generic_file_aio_write_nolock+0x16d/0x297
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff81097ec3>] generic_file_aio_write+0x6c/0xc8
[<ffffffffa0492f12>] ext4_file_write+0xa2/0x12c [ext4dev]
[<ffffffff810c8a02>] do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c92f5>] vfs_write+0xb0/0x10a
[<ffffffff810c941d>] sys_write+0x4c/0x74
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-session S ffff88012d40a300 0 3070 2842
ffff880125d61b18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125c59740 ffff880125c58000
ffff880125c59af0 0000000000000000 0000000000000000 ffff880125c59af0
Call Trace:
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-session S ffff88012d40a300 0 3075 2842
ffff88012dd85cd8 0000000000000086 ffff88012dd85c08 0000000000000246
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd72e80 ffff880125c59740
ffff88012dd73230 0000000000000000 ffff88012dd85ce8 ffff88012dd73230
Call Trace:
[<ffffffff81063754>] ? futex_wait+0x2d8/0x3a9
[<ffffffff810cf526>] pipe_wait+0x6a/0x92
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136c494>] ? mutex_lock+0x27/0x38
[<ffffffff810cfd53>] pipe_read+0x33a/0x3af
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810c8b34>] do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-keyring S ffff88012d40b100 0 3076 3070
ffff88012a8f7b18 0000000000000086 0000000000000001 ffff880125c58000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd70000 ffff880125c59740
ffff88012dd703b0 0000000000000001 0000000000000083 ffff88012dd703b0
Call Trace:
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-setting S 0000000000000000 0 3078 1
ffff880127527b18 0000000000000082 0000000000000000 ffff880127527ae8
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012757ae80 ffff88013badc5c0
ffff88012757b230 00000001810c1665 ffff880127527ab8 ffff88012757b230
Call Trace:
[<ffffffff812b2d81>] ? sock_alloc_send_skb+0xa4/0x213
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff812af795>] ? sock_aio_write+0x0/0xfd
[<ffffffff810c88ce>] ? do_sync_readv_writev+0xe8/0x130
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c9064>] ? do_readv_writev+0x111/0x126
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff810c9c11>] ? __fput+0x166/0x172
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-setting S ffff88012d409180 0 3082 1
ffff88012343bcd8 0000000000000082 ffff88012343bca0 ffff88012343bc9c
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd745c0 ffff88012757ae80
ffff88012dd74970 0000000100013e46 0000000000000000 ffff88012dd74970
Call Trace:
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff810cf526>] pipe_wait+0x6a/0x92
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136c494>] ? mutex_lock+0x27/0x38
[<ffffffff810cfd53>] pipe_read+0x33a/0x3af
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810c8b34>] do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-setting S ffff88012d409180 0 3154 1
ffff880121081b18 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801210e9740 ffff880123942e80
ffff8801210e9af0 0000000121406a88 ffff880121081ba8 ffff8801210e9af0
Call Trace:
[<ffffffff8132c8de>] ? scm_recv+0x86/0xe3
[<ffffffff812b61e5>] ? __kfree_skb+0x79/0x7d
[<ffffffff8132e3e7>] ? unix_stream_recvmsg+0x5e4/0x616
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812affe3>] ? sock_recvmsg+0xcf/0xe8
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff810359af>] ? __wake_up+0x43/0x50
[<ffffffff810638a4>] ? wake_futex+0x2c/0x38
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff812b7aab>] ? verify_iovec+0x54/0x95
[<ffffffff812b1073>] ? sys_recvmsg+0x205/0x224
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

metacity S ffff880028029ac0 0 3080 3070
ffff880125e79b18 0000000000000086 ffff880125e79ae0 ffff880125e79adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012757dd00 ffff8800b99eae80
ffff88012757e0b0 0000000000000000 0000000000000046 ffff88012757e0b0
Call Trace:
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100fa4e>] ? __switch_to+0x3a5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-panel S ffff8801376e6d80 0 3083 3070
ffff88012342bb18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd71740 ffff88012a929740
ffff88012dd71af0 0000000100000000 0000000000000000 ffff88012dd71af0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-panel S ffff8801376e6d80 0 3130 3070
ffff88012dcebb18 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a9c2e80 ffff880123942e80
ffff88012a9c3230 0000000128ba9908 ffff88012dcebba8 ffff88012a9c3230
Call Trace:
[<ffffffff8132c8de>] ? scm_recv+0x86/0xe3
[<ffffffff812b61e5>] ? __kfree_skb+0x79/0x7d
[<ffffffff8132e3e7>] ? unix_stream_recvmsg+0x5e4/0x616
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812affe3>] ? sock_recvmsg+0xcf/0xe8
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff810359af>] ? __wake_up+0x43/0x50
[<ffffffff810638a4>] ? wake_futex+0x2c/0x38
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff812b7aab>] ? verify_iovec+0x54/0x95
[<ffffffff812b1073>] ? sys_recvmsg+0x205/0x224
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

nautilus S ffff88012d40aa00 0 3087 3070
ffff8801235d1b18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012f139740 ffff88012dd71740
ffff88012f139af0 0000000100000000 0000000000000000 ffff88012f139af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff8136becc>] ? _cond_resched+0x9/0x38
[<ffffffff8136c494>] ? mutex_lock+0x27/0x38
[<ffffffff810f4d40>] ? inotify_poll+0x57/0x61
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

bonobo-activa S ffff8801376e5180 0 3091 1
ffff880123683b18 0000000000000082 ffff880123683ba0 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a929740 ffff8800b99e9740
ffff88012a929af0 0000000181122fac ffff880123683a88 ffff88012a929af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810d01d0>] ? mntput+0x1d/0x1f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d2460>] ? path_walk+0xbc/0xc9
[<ffffffff810c04d2>] ? add_partial+0x4d/0x57
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff812af031>] ? sock_destroy_inode+0x19/0x1b
[<ffffffff810dc4b7>] ? destroy_inode+0x3f/0x54
[<ffffffff810d91e2>] ? d_free+0x53/0x6a
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c86b2>] ? fsnotify_modify+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

bonobo-activa S 0000000000000000 0 3092 1
ffff880123701b18 0000000000000082 0000000000000000 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012f138000 ffff88013badc5c0
ffff88012f1383b0 0000000100000000 0000000000000000 ffff88012f1383b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

pulseaudio S ffff880132515180 0 3103 1
ffff88012f0bbb18 0000000000000082 ffff88000000d600 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123942e80 ffff88013408ae80
ffff880123943230 000000008109c3f7 0000000000000000 ffff880123943230
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810ce96d>] ? pipe_poll+0x33/0x90
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

pulseaudio S ffff880132515180 0 3110 1
ffff880123a21aa8 0000000000000082 0000000000000000 ffffffff8136d74b
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801239445c0 ffff88013408ae80
ffff880123944970 0000000023a21a08 ffffffff8109c791 ffff880123944970
Call Trace:
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff8109c791>] ? page_mapping+0x1b/0x3a
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ea0a>] ? lock_timer_base+0x2b/0x4f
[<ffffffff8104ea8b>] ? try_to_del_timer_sync+0x5d/0x68
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810f7550>] ? eventfd_poll+0x67/0x6e
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103395a>] ? resched_task+0x52/0x8c
[<ffffffff8103aacb>] ? check_preempt_wakeup+0x193/0x19f
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8103d1d4>] ? try_to_wake_up+0x26f/0x281
[<ffffffff8105d249>] ? pm_qos_remove_requirement+0x9d/0xac
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81034743>] ? __wake_up_common+0x46/0x76
[<ffffffff810359af>] ? __wake_up+0x43/0x50
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff81012d2c>] ? call_softirq+0x1c/0x28
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff81051c22>] ? dequeue_signal+0xa3/0x11d
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d57fd>] sys_ppoll+0xe6/0x1ff
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

pulseaudio S ffff880132515180 0 3111 1
ffff880123a23aa8 0000000000000082 0000000000000000 ffff880123a23a6c
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123945d00 ffff880123942e80
ffff8801239460b0 000000008117a928 ffffffff8187a780 ffff8801239460b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ea0a>] ? lock_timer_base+0x2b/0x4f
[<ffffffff8104ea8b>] ? try_to_del_timer_sync+0x5d/0x68
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810f7550>] ? eventfd_poll+0x67/0x6e
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81038245>] ? enqueue_task_fair+0x46/0x4b
[<ffffffff8103aa64>] ? check_preempt_wakeup+0x12c/0x19f
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8103d1d4>] ? try_to_wake_up+0x26f/0x281
[<ffffffff8105d249>] ? pm_qos_remove_requirement+0x9d/0xac
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81034743>] ? __wake_up_common+0x46/0x76
[<ffffffff810359af>] ? __wake_up+0x43/0x50
[<ffffffff810638a4>] ? wake_futex+0x2c/0x38
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff81064bdf>] ? do_futex+0xba/0x978
[<ffffffffa00f0e03>] ? snd_ctl_release+0xca/0xf0 [snd]
[<ffffffff81051c22>] ? dequeue_signal+0xa3/0x11d
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d57fd>] sys_ppoll+0xe6/0x1ff
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-hal-volu S ffff88012d409f80 0 3118 1
ffff88012d5adb18 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123981740 ffff8801239845c0
ffff880123981af0 0000000100000001 ffffe200042b8ee0 ffff880123981af0
Call Trace:
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100fa4e>] ? __switch_to+0x3a5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-hal-volu S ffff88012d409f80 0 3157 1
ffff880125c05cd8 0000000000000082 ffff880028032780 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880121132e80 ffff880123981740
ffff880121133230 0000000081034230 ffff880125c05c58 ffff880121133230
Call Trace:
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8103d1d4>] ? try_to_wake_up+0x26f/0x281
[<ffffffff8109c3f7>] ? __alloc_pages_internal+0x103/0x45c
[<ffffffff810cf526>] pipe_wait+0x6a/0x92
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136c494>] ? mutex_lock+0x27/0x38
[<ffffffff810cfd53>] pipe_read+0x33a/0x3af
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810c8b34>] do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfs-gphoto2- S ffff880121854380 0 3120 1
ffff880121851b18 0000000000000082 ffff880121851ae0 ffff880121851adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801239845c0 ffff88013408ae80
ffff880123984970 0000000181035c1b ffff880121851a88 ffff880123984970
Call Trace:
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfsd-trash S ffff880121854000 0 3122 1
ffff880121971b18 0000000000000086 ffff880121971ac8 ffffffff8109c3f7
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123985d00 ffff8801211345c0
ffff8801239860b0 0000000123985d00 ffff880121971ab8 ffff8801239860b0
Call Trace:
[<ffffffff8109c3f7>] ? __alloc_pages_internal+0x103/0x45c
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ea0a>] ? lock_timer_base+0x2b/0x4f
[<ffffffff8104ea8b>] ? try_to_del_timer_sync+0x5d/0x68
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff8136becc>] ? _cond_resched+0x9/0x38
[<ffffffff8136c494>] ? mutex_lock+0x27/0x38
[<ffffffff810f4d40>] ? inotify_poll+0x57/0x61
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff810f4f4d>] ? inotify_read+0xd5/0x1d1
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gconf-helper S ffff8801274f8700 0 3126 3103
ffff8801275f3b18 0000000000000086 ffff8801275f3ae0 ffff8801275f3adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123941740 ffff880133a35d00
ffff880123941af0 0000000123941740 0000000000000087 ffff880123941af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810db9f7>] ? file_update_time+0xcc/0x107
[<ffffffff8117bc15>] ? rb_insert_color+0x69/0xe6
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff810c86b2>] ? fsnotify_modify+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

wnck-applet S ffff880121854a80 0 3134 1
ffff8801238f5b18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123982e80 ffff88012a929740
ffff880123983230 0000000100000000 0000000000000000 ffff880123983230
Call Trace:
[<ffffffff8109a769>] ? free_pages_check+0x87/0x8f
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

trashapplet S ffff880121855180 0 3136 1
ffff88012dce5b18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a928000 ffff880125c58000
ffff88012a9283b0 0000000100000000 0000000000000000 ffff88012a9283b0
Call Trace:
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gvfsd-burn S ffff8801274f9500 0 3153 1
ffff88012111fb18 0000000000000086 0000000000000001 0000000000000096
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880121130000 ffff88012f139740
ffff8801211303b0 0000000181035c1b ffff88012111fa88 ffff8801211303b0
Call Trace:
[<ffffffff8103d1d4>] ? try_to_wake_up+0x26f/0x281
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af795>] ? sock_aio_write+0x0/0xfd
[<ffffffff810c88ce>] ? do_sync_readv_writev+0xe8/0x130
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c9064>] ? do_readv_writev+0x111/0x126
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c86b2>] ? fsnotify_modify+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-screens S ffff880121856680 0 3159 1
ffff880121199b18 0000000000000082 0000000000000000 ffff88012f13ae80
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880121135d00 ffff880125c58000
ffff8801211360b0 0000000125c58000 0000000000000083 ffff8801211360b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

/usr/libexec/ S 0000000000000001 0 3167 1
ffff880121195b18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801210e8000 ffff880134c2c5c0
ffff8801210e83b0 0000000000000000 0000000000000000 ffff8801210e83b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

cpufreq-apple S 0000000000000001 0 3170 1
ffff880121141b18 0000000000000086 0000000000000a00 ffff880135c22690
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801210edd00 ffff880134c2c5c0
ffff8801210ee0b0 0000000000000418 000000000000002a ffff8801210ee0b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

drivemount_ap S ffff880121855500 0 3176 1
ffff880121397b18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a92ae80 ffff88012a929740
ffff88012a92b230 0000000100000000 0000000000000000 ffff88012a92b230
Call Trace:
[<ffffffff8109a769>] ? free_pages_check+0x87/0x8f
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

mixer_applet2 S ffff880121857480 0 3179 1
ffff8801213f9b18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880121131740 ffff88012a929740
ffff880121131af0 0000000100000000 0000000000000000 ffff880121131af0
Call Trace:
[<ffffffff8109a769>] ? free_pages_check+0x87/0x8f
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

mixer_applet2 S ffff880121857480 0 3324 1
ffff8801199e1b18 0000000000000082 ffff8801199e1ac8 ffffffff8109c3f7
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a5ae80 ffff880114a2ae80
ffff880114a5b230 0000000114a5ae80 ffff8801199e1a98 ffff880114a5b230
Call Trace:
[<ffffffff8109c3f7>] ? __alloc_pages_internal+0x103/0x45c
[<ffffffff81035d6f>] ? __dequeue_entity+0x61/0x6a
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810ce96d>] ? pipe_poll+0x33/0x90
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81063754>] ? futex_wait+0x2d8/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff81064bdf>] ? do_futex+0xba/0x978
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

clock-applet S ffff880121857800 0 3182 1
ffff88011e05db18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011e060000 ffff880125c59740
ffff88011e0603b0 0000000000000000 0000000000000000 ffff88011e0603b0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

notification- S ffff880121855880 0 3185 1
ffff88011e0a9b18 0000000000000082 0000000000000001 0000000000000096
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011e0645c0 ffff88012a929740
ffff88011e064970 0000000181035c1b ffff88011e0a9a88 ffff88011e064970
Call Trace:
[<ffffffff8103d1d4>] ? try_to_wake_up+0x26f/0x281
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

xchat D 0000000000000000 0 3201 3070
ffff88011c2bbaf8 0000000000000082 0000000000000000 ffff880130190310
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012757c5c0 ffff88013badc5c0
ffff88012757c970 00000001180721c0 ffff88011c2bba78 ffff88012757c970
Call Trace:
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffffa046fde8>] start_this_handle+0x361/0x4ca [jbd2]
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffffa047010b>] jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04a2c45>] ext4_journal_start_sb+0x4f/0x51 [ext4dev]
[<ffffffffa04960e1>] ext4_dirty_inode+0x36/0xc3 [ext4dev]
[<ffffffff810e7318>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
[<ffffffff810db9ee>] file_update_time+0xc3/0x107
[<ffffffff810975fd>] __generic_file_aio_write_nolock+0x16d/0x297
[<ffffffff81097ec3>] generic_file_aio_write+0x6c/0xc8
[<ffffffffa0492f12>] ext4_file_write+0xa2/0x12c [ext4dev]
[<ffffffff810c8a02>] do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c92f5>] vfs_write+0xb0/0x10a
[<ffffffff810c941d>] sys_write+0x4c/0x74
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gpk-update-ic S ffff880121856a00 0 3202 3070
ffff88011c349b18 0000000000000086 ffff88011c349ae0 ffff88011c349adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a92c5c0 ffff880125c58000
ffff88012a92c970 0000000181149b6a 0000000000000001 ffff88012a92c970
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

pidgin S ffff880121855c00 0 3204 3070
ffff8801378a5b18 0000000000000086 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801210ec5c0 ffff8801371e0000
ffff8801210ec970 0000000100000000 0000000000000000 ffff8801210ec970
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled S 0000000000000000 0 3205 1
ffff88011a41bb18 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000007
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801210eae80 ffff88013badc5c0
ffff8801210eb230 0000000181986f08 ffff88011a41bb44 ffff8801210eb230
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810da546>] ? __d_lookup+0xdb/0x11c
[<ffffffff810dadc8>] ? dput+0x42/0x143
[<ffffffff810d01ed>] ? path_to_nameidata+0x1b/0x3e
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff810d01d0>] ? mntput+0x1d/0x1f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d2460>] ? path_walk+0xbc/0xc9
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff810d3180>] ? putname+0x35/0x3e
[<ffffffff810d3d10>] ? user_path_at+0x62/0x91
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff8104c471>] ? cap_set_effective+0x5a/0x70
[<ffffffff810d01d0>] ? mntput+0x1d/0x1f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

mono S 0000000000000000 0 3219 1
ffff88011a71be78 0000000000000086 0000000000000000 ffff88011a71be3c
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a52dd00 ffff88013badc5c0
ffff88011a52e0b0 000000011a71bea8 ffff8800280415a8 ffff88011a52e0b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c73a>] do_nanosleep+0x6b/0xae
[<ffffffff8105be00>] hrtimer_nanosleep+0x70/0xe2
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff8136c71f>] ? do_nanosleep+0x50/0xae
[<ffffffff8105becb>] sys_nanosleep+0x59/0x71
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

mono S ffff880121854e00 0 3220 1
ffff88011a7afc38 0000000000000086 ffff8800280415a8 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a9c5d00 ffff880125d3dd00
ffff88012a9c60b0 000000018105bf4f 0000000000000082 ffff88012a9c60b0
Call Trace:
[<ffffffff810361cd>] ? hrtick_start_fair+0x128/0x15a
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8105023f>] ? __dequeue_signal+0x108/0x134
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled S ffff880121854e00 0 3285 1
ffff8801239eb9c8 0000000000000086 0000000000000000 001bc30000016b00
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a9c0000 ffff880125d3dd00
ffff88012a9c03b0 000000010003f000 001bea000003b000 ffff88012a9c03b0
Call Trace:
[<ffffffff810a2e47>] ? zone_statistics+0x67/0x6c
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81038245>] ? enqueue_task_fair+0x46/0x4b
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff810c2fda>] ? kmem_cache_free+0x9e/0xbd
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8105023f>] ? __dequeue_signal+0x108/0x134
[<ffffffff81051c22>] ? dequeue_signal+0xa3/0x11d
[<ffffffff8117bc15>] ? rb_insert_color+0x69/0xe6
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled S ffff880121854e00 0 3288 1
ffff880118cebcf8 0000000000000086 ffff880118cebc28 ffffffff81034230
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a525d00 ffff880125d3dd00
ffff88011a5260b0 00000001810c1665 ffff880118cebc78 ffff88011a5260b0
Call Trace:
[<ffffffff81034230>] ? enqueue_task+0x50/0x5b
[<ffffffff810c2fda>] ? kmem_cache_free+0x9e/0xbd
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff81058eed>] ? prepare_to_wait_exclusive+0x61/0x6a
[<ffffffff812b8670>] __skb_recv_datagram+0x1ce/0x23b
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812b8701>] skb_recv_datagram+0x24/0x27
[<ffffffff8132e949>] unix_accept+0x5d/0x103
[<ffffffff812b13f9>] do_accept+0x11f/0x1db
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810836bc>] ? audit_syscall_exit+0xd2/0xed
[<ffffffff812b165d>] sys_accept+0x10/0x13
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled D 0000000000000000 0 3359 1
ffff88011c139778 0000000000000086 0000000000000000 0000000000011220
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880125d3dd00 ffff88013badc5c0
ffff880125d3e0b0 0000000100000001 0000000000000000 ffff880125d3e0b0
Call Trace:
[<ffffffff812170e8>] ? scsi_sg_alloc+0x48/0x4a
[<ffffffff8136d4ae>] __down_write_nested+0xa3/0xbd
[<ffffffff8136d4d3>] __down_write+0xb/0xd
[<ffffffff8136c813>] down_write+0x2f/0x33
[<ffffffffa04b10a8>] ext4_expand_extra_isize_ea+0x67/0x6f2 [ext4dev]
[<ffffffffa04742ed>] ? jbd2_journal_add_journal_head+0x113/0x1b0 [jbd2]
[<ffffffffa0474173>] ? jbd2_journal_put_journal_head+0x1a/0x56 [jbd2]
[<ffffffffa046f669>] ? jbd2_journal_get_write_access+0x31/0x38 [jbd2]
[<ffffffffa046fa6c>] ? jbd2_journal_extend+0x1af/0x1ca [jbd2]
[<ffffffffa0495f5c>] ext4_mark_inode_dirty+0x119/0x18b [ext4dev]
[<ffffffffa0496156>] ext4_dirty_inode+0xab/0xc3 [ext4dev]
[<ffffffff810e7318>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
[<ffffffffa04ae574>] ext4_mb_new_blocks+0x700/0x70f [ext4dev]
[<ffffffff8109f39d>] ? mark_page_accessed+0x5f/0x6b
[<ffffffff810eb5c2>] ? __find_get_block+0x1af/0x1c1
[<ffffffff8136c3af>] ? __wait_on_bit+0x6f/0x7e
[<ffffffff810ec15c>] ? sync_buffer+0x0/0x44
[<ffffffffa0491e50>] do_blk_alloc+0x9d/0xb3 [ext4dev]
[<ffffffffa0491eb5>] ext4_new_meta_blocks+0x34/0x76 [ext4dev]
[<ffffffffa0491f1b>] ext4_new_meta_block+0x24/0x26 [ext4dev]
[<ffffffffa04b0e79>] ext4_xattr_block_set+0x50e/0x6d6 [ext4dev]
[<ffffffffa04b19b4>] ext4_xattr_set_handle+0x281/0x3f0 [ext4dev]
[<ffffffffa0473a30>] ? __jbd2_log_space_left+0x1e/0x3d [jbd2]
[<ffffffffa046ff29>] ? start_this_handle+0x4a2/0x4ca [jbd2]
[<ffffffffa047010b>] ? jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04b1bc4>] ext4_xattr_set+0xa1/0xec [ext4dev]
[<ffffffff8114c81b>] ? selinux_inode_permission+0xc1/0xca
[<ffffffffa04b209d>] ext4_xattr_user_set+0x45/0x4b [ext4dev]
[<ffffffff810e4741>] generic_setxattr+0x7a/0x7c
[<ffffffff810e520e>] vfs_setxattr+0x9b/0x11e
[<ffffffff810e5364>] setxattr+0xd3/0xf2
[<ffffffff810d3180>] ? putname+0x35/0x3e
[<ffffffff810d3d10>] ? user_path_at+0x62/0x91
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810e5476>] sys_lsetxattr+0x60/0x89
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled S 0000000000000000 0 3360 1
ffff880123871b18 0000000000000086 0000000000000000 ffffffff8117c307
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123980000 ffff88013badc5c0
ffff8801239803b0 000000018105c16a ffff880123871a98 ffff8801239803b0
Call Trace:
[<ffffffff8117c307>] ? __up_read+0x7a/0x83
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810ce96d>] ? pipe_poll+0x33/0x90
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff810c2fda>] ? kmem_cache_free+0x9e/0xbd
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff81033c57>] ? update_curr+0x60/0xb9
[<ffffffff81035d6f>] ? __dequeue_entity+0x61/0x6a
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8105bae8>] ? lock_hrtimer_base+0x2a/0x50
[<ffffffff8105bbc5>] ? hrtimer_try_to_cancel+0x75/0x7e
[<ffffffff8105bbe7>] ? hrtimer_cancel+0x19/0x26
[<ffffffff8136c742>] ? do_nanosleep+0x73/0xae
[<ffffffff8105be00>] ? hrtimer_nanosleep+0x70/0xe2
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

beagled S ffff880121854e00 0 3361 1
ffff880123959c38 0000000000000086 0000000000000000 ffff880123959bfc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880123940000 ffff8800bcc81740
ffff8801239403b0 0000000123959c68 ffff8800280415a8 ffff8801239403b0
Call Trace:
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff8102693c>] ? read_hpet+0x18/0x1c
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

python S ffff88011a698700 0 3207 3070
ffff88011a459b18 0000000000000086 0000000000000000 ffff88011a459adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a9c1740 ffff880125c58000
ffff88012a9c1af0 0000000100000001 ffffe20003c7f020 ffff88012a9c1af0
Call Trace:
[<ffffffff810c04d2>] ? add_partial+0x4d/0x57
[<ffffffff810c2753>] ? __slab_free+0xb4/0x293
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

bluetooth-app S ffff880137665500 0 3209 3070
ffff88011a42bb18 0000000000000086 ffff88011a42bae0 ffff88011a42badc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011e062e80 ffff880125c58000
ffff88011e063230 00000001000004d0 ffff88011a42bab8 ffff88011e063230
Call Trace:
[<ffffffff810c2727>] ? __slab_free+0x88/0x293
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

nm-applet S ffff8801274f9f80 0 3215 3070
ffff88011a491b18 0000000000000082 ffff8800a67cb000 ffff880028041800
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a52ae80 ffff88013408ae80
ffff88011a52b230 000000011a490000 ffff88011a491ab8 ffff88011a52b230
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

kerneloops-ap S ffff880121856300 0 3217 3070
ffff88011a413b18 0000000000000086 ffff88011a413ae0 ffff88011a413adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a52c5c0 ffff880125c58000
ffff88011a52c970 0000000100000001 0000000000000046 ffff88011a52c970
Call Trace:
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird S ffff88011a69a680 0 3221 3070
ffff880119857e68 0000000000000082 0000000000000000 ffffffff81028838
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011e061740 ffff880119b05d00
ffff88011e061af0 0000000181021267 0000000000000001 ffff88011e061af0
Call Trace:
[<ffffffff81028838>] ? flat_send_IPI_mask+0x58/0x72
[<ffffffff8114af6b>] ? selinux_task_wait+0x38/0x3a
[<ffffffff81147890>] ? security_task_wait+0x16/0x18
[<ffffffff81046fdc>] ? wait_consider_task+0x82/0x931
[<ffffffff81047ae0>] do_wait+0x255/0x348
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81047c6e>] sys_wait4+0x9b/0xb6
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S 0000000000000000 0 3227 3070
ffff880119bd1b18 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a5245c0 ffff88013badc5c0
ffff88011a524970 0000000100000000 ffff880119bd1ab8 ffff88011a524970
Call Trace:
[<ffffffff812b2d81>] ? sock_alloc_send_skb+0xa4/0x213
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af795>] ? sock_aio_write+0x0/0xfd
[<ffffffff810c88ce>] ? do_sync_readv_writev+0xe8/0x130
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c9064>] ? do_readv_writev+0x111/0x126
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c8643>] ? fsnotify_access+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S ffff88011a69aa00 0 3257 3070
ffff8801174fbb18 0000000000000086 0000000000000001 ffff88013408ae80
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a92dd00 ffff88011a521740
ffff88012a92e0b0 0000000100000001 0000000000000046 ffff88012a92e0b0
Call Trace:
[<ffffffff810c04d2>] ? add_partial+0x4d/0x57
[<ffffffff812b6498>] ? skb_release_data+0xcb/0xd0
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S ffff88011a69aa00 0 3426 3070
ffff8800bcdd5c38 0000000000000086 0009800002fb0000 001c800002fb0000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880112145d00 ffff88011a5245c0
ffff8801121460b0 000000011a69aa68 ffff8800bcdd5bb8 ffff8801121460b0
Call Trace:
[<ffffffff8105c16a>] ? up_read+0xe/0x10
[<ffffffff813704a5>] ? do_page_fault+0x6cc/0xace
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8105023f>] ? __dequeue_signal+0x108/0x134
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff8114d1cc>] ? selinux_capable+0x1f/0x8f
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S 0000000000000000 0 3427 3070
ffff8800bcdf7c38 0000000000000086 0000000000000000 ffff8800bcdf7bfc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880112141740 ffffffff814f5380
ffff880112141af0 00000000bcdf7c68 ffff88002802e5a8 ffff880112141af0
Call Trace:
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S 0000000000000000 0 3428 3070
ffff8800bce17b18 0000000000000086 ffff8800bce17ae0 ffff8800bce17adc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801001d0000 ffffffff814f5380
ffff8801001d03b0 00000000810a5a73 0000000000000000 ffff8801001d03b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff810ce96d>] ? pipe_poll+0x33/0x90
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff810c2fda>] ? kmem_cache_free+0x9e/0xbd
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810e0a43>] ? mnt_drop_write+0x87/0x14b
[<ffffffff810dbb11>] ? touch_atime+0xdf/0x101
[<ffffffff810cfdb5>] ? pipe_read+0x39c/0x3af
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c8643>] ? fsnotify_access+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S ffff88011a69aa00 0 3429 3070
ffff8800bb07dc38 0000000000000086 0000000000000000 00007f46d10a2e78
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801001d1740 ffff880123982e80
ffff8801001d1af0 00000001bb07dc68 ffff8800280415a8 ffff8801001d1af0
Call Trace:
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S 0000000000000000 0 3430 3070
ffff8800bb07fc38 0000000000000086 ffff8800bb07fc00 ffff8800bb07fbfc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801001d2e80 ffffffff814f5380
ffff8801001d3230 000000001a69aa68 ffff8800bb07fbb8 ffff8801001d3230
Call Trace:
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff8114d1cc>] ? selinux_capable+0x1f/0x8f
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

liferea-bin S ffff88011a69aa00 0 3431 3070
ffff8800bcc51c38 0000000000000086 0000000000400000 0000001000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801001d45c0 ffff88011a5245c0
ffff8801001d4970 000000011a69aa68 ffff8800bcc51bb8 ffff8801001d4970
Call Trace:
[<ffffffff8105c16a>] ? up_read+0xe/0x10
[<ffffffff813704a5>] ? do_page_fault+0x6cc/0xace
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8104f4e3>] ? __sigqueue_free+0x3d/0x41
[<ffffffff8105023f>] ? __dequeue_signal+0x108/0x134
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8136dab9>] ? _spin_lock_irq+0x26/0x2b
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff8114d1cc>] ? selinux_capable+0x1f/0x8f
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

run-mozilla.s S ffff88011a69bb80 0 3242 3221
ffff880118e7fe68 0000000000000082 0000000000000000 ffff880118e7fde0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880119b045c0 ffff8801210eae80
ffff880119b04970 0000000100000082 00000000007a0e2f ffff880119b04970
Call Trace:
[<ffffffff8114af6b>] ? selinux_task_wait+0x38/0x3a
[<ffffffff81147890>] ? security_task_wait+0x16/0x18
[<ffffffff81046fdc>] ? wait_consider_task+0x82/0x931
[<ffffffff81047ae0>] do_wait+0x255/0x348
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81047c6e>] sys_wait4+0x9b/0xb6
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

/usr/bin/seal S ffff88011a69b480 0 3244 1
ffff880117403b18 0000000000000082 00000000000000d0 00000000000000d0
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a529740 ffff880125c58000
ffff88011a529af0 0000000100000000 0000000000000000 ffff88011a529af0
Call Trace:
[<ffffffff8109a769>] ? free_pages_check+0x87/0x8f
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-power-m S ffff88011a69b100 0 3258 1
ffff8801218c9b18 0000000000000086 0000000000000001 ffff880125c58000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a521740 ffff88012dd70000
ffff88011a521af0 000000003408ae80 0000000000000046 ffff88011a521af0
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b D 0000000000000000 0 3259 3242
ffff88011a531af8 0000000000000086 0000000000000000 ffff880118137700
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801211345c0 ffffffff814f5380
ffff880121134970 000000003b4cabd0 ffff88011a531a88 ffff880121134970
Call Trace:
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffffa046fde8>] start_this_handle+0x361/0x4ca [jbd2]
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffffa047010b>] jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04a2c45>] ext4_journal_start_sb+0x4f/0x51 [ext4dev]
[<ffffffffa04960e1>] ext4_dirty_inode+0x36/0xc3 [ext4dev]
[<ffffffff810e7318>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
[<ffffffff810db9ee>] file_update_time+0xc3/0x107
[<ffffffff810975fd>] __generic_file_aio_write_nolock+0x16d/0x297
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff810df948>] ? mntput_no_expire+0x36/0x14c
[<ffffffff81097ec3>] generic_file_aio_write+0x6c/0xc8
[<ffffffffa0492f12>] ext4_file_write+0xa2/0x12c [ext4dev]
[<ffffffff810c8a02>] do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff810cbfac>] ? cp_new_stat+0xe7/0xf4
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810c92f5>] vfs_write+0xb0/0x10a
[<ffffffff810c941d>] sys_write+0x4c/0x74
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S ffff8801274f9c00 0 3291 3242
ffff880118cc7b18 0000000000000086 ffff880118cc7a48 ffffffff8136d99a
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a520000 ffff88012f13ae80
ffff88011a5203b0 0000000100030642 ffff880118cc7a88 ffff88011a5203b0
Call Trace:
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810dbb11>] ? touch_atime+0xdf/0x101
[<ffffffff810cfdb5>] ? pipe_read+0x39c/0x3af
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c8643>] ? fsnotify_access+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S 0000000000000000 0 3292 3242
ffff88011a493c38 0000000000000086 0000000000000000 ffffffff81011b67
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880133a35d00 ffffffff814f5380
ffff880133a360b0 000000001a493c68 ffff88002802e5a8 ffff880133a360b0
Call Trace:
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff810c8a02>] ? do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff8100f7b7>] ? __switch_to+0x10e/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S ffff8801274f9c00 0 3336 3242
ffff88011996dc38 0000000000000086 ffff88002802e5a8 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a5c5c0 ffff8801210ec5c0
ffff880114a5c970 000000008105bf4f 0000000000000082 ffff880114a5c970
Call Trace:
[<ffffffff810361cd>] ? hrtick_start_fair+0x128/0x15a
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8103d1f3>] ? default_wake_function+0xd/0xf
[<ffffffff81034743>] ? __wake_up_common+0x46/0x76
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S ffff8801274f9c00 0 3383 3242
ffff880112019c38 0000000000000086 ffff880112019b88 ffffffff812b2598
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012a9c45c0 ffff88011a520000
ffff88012a9c4970 0000000112019ee8 ffff880112019c48 ffff88012a9c4970
Call Trace:
[<ffffffff812b2598>] ? release_sock+0xb5/0xc1
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810e0a43>] ? mnt_drop_write+0x87/0x14b
[<ffffffff810decdc>] ? mnt_want_write+0x7c/0x92
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff810c8a02>] ? do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S 0000000000000000 0 3384 3242
ffff8801199ddc38 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880119b02e80 ffffffff814f5380
ffff880119b03230 00000000274f9c68 ffff8801199ddbb8 ffff880119b03230
Call Trace:
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S ffff8801274f9c00 0 3396 3242
ffff88010c851c38 0000000000000086 0000000000000000 ffff88010c851bfc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a58000 ffff8801371e0000
ffff880114a583b0 000000010c851c68 ffff8800280415a8 ffff880114a583b0
Call Trace:
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff8103629c>] ? pick_next_task_fair+0x9d/0xac
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S ffff8801274f9c00 0 3397 3242
ffff88011c1edc38 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880112140000 ffff8801371e0000
ffff8801121403b0 000000011c1edc68 ffff8800280415a8 ffff8801121403b0
Call Trace:
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S 0000000000000000 0 3402 3242
ffff8801238b7c38 0000000000000086 0000000000000000 ffffffff8136d5cc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a2dd00 ffffffff814f5380
ffff880114a2e0b0 00000000238b7c68 ffff88002802e5a8 ffff880114a2e0b0
Call Trace:
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff810636a8>] futex_wait+0x22c/0x3a9
[<ffffffff8105b5b1>] ? hrtimer_wakeup+0x0/0x26
[<ffffffff81063684>] ? futex_wait+0x208/0x3a9
[<ffffffff81063991>] ? futex_wake+0xe1/0xf2
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff81011b67>] ? restore_args+0x0/0x30
[<ffffffff8105e0f5>] ? getnstimeofday+0x3f/0x9b
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S 0000000000000000 0 3425 3242
ffff8800bcc3fc38 0000000000000086 0000000000000000 ffff8800bcc3fbfc
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801121445c0 ffffffff814f5380
ffff880112144970 0000000081987d60 ffff8800bcc3fbb8 ffff880112144970
Call Trace:
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810da546>] ? __d_lookup+0xdb/0x11c
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff8114cc7f>] ? dentry_has_perm+0x49/0x50
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810cbfac>] ? cp_new_stat+0xe7/0xf4
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

thunderbird-b S 0000000000000000 0 3438 3242
ffff8801238b1c38 0000000000000086 0000000000000000 00000000000000fd
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a28000 ffffffff814f5380
ffff880114a283b0 00000000238b1c68 ffff88002802e5a8 ffff880114a283b0
Call Trace:
[<ffffffff8117bf0a>] ? rb_erase+0x278/0x2a0
[<ffffffff8106363a>] futex_wait+0x1be/0x3a9
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810e0a43>] ? mnt_drop_write+0x87/0x14b
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81064bba>] do_futex+0x95/0x978
[<ffffffff810c8a02>] ? do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff81065597>] sys_futex+0xfa/0x118
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

packagekitd S 0000000000000001 0 3262 1
ffff88011a4d1b18 0000000000000082 0000000000000000 ffff880028032780
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a522e80 ffff880134c2c5c0
ffff88011a523230 0000000000000000 ffff88011a4d1b68 ffff88011a523230
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8104ecd1>] ? __mod_timer+0xc0/0xd2
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff8105b2f5>] ? enqueue_hrtimer+0xd8/0xe6
[<ffffffff8136d99a>] ? _spin_unlock_irqrestore+0x2c/0x43
[<ffffffff8105bd6e>] ? hrtimer_start+0x133/0x155
[<ffffffff8105bf4f>] ? ktime_get_ts+0x4e/0x53
[<ffffffff8100fa7c>] ? __switch_to+0x3d3/0x3e5
[<ffffffff8104138d>] ? finish_task_switch+0x31/0xc9
[<ffffffff8136bda8>] ? thread_return+0xab/0xd9
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

packagekitd S 0000000000000001 0 3263 1
ffff88011a543b18 0000000000000082 0000000000000001 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880119b05d00 ffff88013bad9740
ffff880119b060b0 0000000100000000 0000000000000008 ffff880119b060b0
Call Trace:
[<ffffffff810a5f8a>] ? do_wp_page+0x4d1/0x550
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff8136d5cc>] ? trace_hardirqs_on_thunk+0x3a/0x3c
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8114be50>] ? socket_has_perm+0x5e/0x60
[<ffffffff812af882>] ? sock_aio_write+0xed/0xfd
[<ffffffff812af904>] ? __sock_recvmsg+0x72/0x7f
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8100f85e>] ? __switch_to+0x1b5/0x3e5
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

notification- S ffff88011a69ad80 0 3331 1
ffff8801120f3b18 0000000000000082 ffff8801120fe600 0000000000000001
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a59740 ffff88012a9c1740
ffff880114a59af0 00000001120f3e98 00000001120f3ab8 ffff880114a59af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff8114f01f>] ? selinux_file_permission+0xb4/0xbd
[<ffffffff811475a8>] ? security_file_permission+0x16/0x18
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

dhclient S 0000000000000000 0 3392 2282
ffff88010c85d9c8 0000000000000082 0000000000000000 ffff88010c85d98c
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88012dd2ae80 ffffffff814f5380
ffff88012dd2b230 0000000081058db1 0000000000000000 ffff88012dd2b230
Call Trace:
[<ffffffff8136daed>] ? _spin_lock_irqsave+0x2f/0x38
[<ffffffff8136c1bf>] schedule_timeout+0x92/0xb9
[<ffffffff8104e64f>] ? process_timeout+0x0/0x10
[<ffffffff8104ec32>] ? __mod_timer+0x21/0xd2
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8117c307>] ? __up_read+0x7a/0x83
[<ffffffff8105c16a>] ? up_read+0xe/0x10
[<ffffffff813704a5>] ? do_page_fault+0x6cc/0xace
[<ffffffff810e0a43>] ? mnt_drop_write+0x87/0x14b
[<ffffffff810decdc>] ? mnt_want_write+0x7c/0x92
[<ffffffff810976f3>] ? __generic_file_aio_write_nolock+0x263/0x297
[<ffffffff8109a769>] ? free_pages_check+0x87/0x8f
[<ffffffff81099a0c>] ? get_pageblock_migratetype+0x20/0x22
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff810c8a02>] ? do_sync_write+0xec/0x132
[<ffffffff81021832>] ? __cpus_empty+0x48/0x4a
[<ffffffff81021b61>] ? flush_tlb_mm+0x71/0xa3
[<ffffffff810b2860>] ? free_pages_and_swap_cache+0x5c/0x77
[<ffffffff810c1665>] ? virt_to_head_page+0x36/0x46
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

gnome-termina S ffff88011a698e00 0 3467 1
ffff8800bccf5b18 0000000000000086 0000000000000000 0000000000000000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8800b99e9740 ffff88012f138000
ffff8800b99e9af0 00000001810a5a73 ffff8800bccf5a88 ffff8800b99e9af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810d564e>] do_sys_poll+0x2ad/0x376
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff812afa06>] ? sock_aio_read+0xf5/0x105
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff810c8b34>] ? do_sync_read+0xec/0x132
[<ffffffff810dc4b7>] ? destroy_inode+0x3f/0x54
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
[<ffffffff810c8643>] ? fsnotify_access+0x67/0x6f
[<ffffffff810d02fa>] ? path_put+0x22/0x26
[<ffffffff810d5954>] sys_poll+0x3e/0x8a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

rc S 0000000000000000 0 3490 2551
ffff8800b0419e68 0000000000000086 0000000000000000 ffffffff81028838
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8800bcc85d00 ffff88013badc5c0
ffff8800bcc860b0 0000000181021267 0000000000000001 ffff8800bcc860b0
Call Trace:
[<ffffffff81028838>] ? flat_send_IPI_mask+0x58/0x72
[<ffffffff81047ae0>] do_wait+0x255/0x348
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff81047c6e>] sys_wait4+0x9b/0xb6
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

ssh-agent S 0000000000000000 0 3520 1
ffff8800bb0e19c8 0000000000000082 0000000000000000 ffffffff81876c20
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880119b01740 ffff88013badc5c0
ffff880119b01af0 0000000100000000 001200d200000044 ffff880119b01af0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff810d65dd>] ? __pollwait+0xdb/0xe6
[<ffffffff8132c3c3>] ? unix_poll+0x25/0xa6
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d5ea0>] do_select+0x49e/0x50a
[<ffffffff810d6502>] ? __pollwait+0x0/0xe6
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff8117c307>] ? __up_read+0x7a/0x83
[<ffffffff8105c16a>] ? up_read+0xe/0x10
[<ffffffff813704a5>] ? do_page_fault+0x6cc/0xace
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff8114c754>] ? inode_has_perm+0x60/0x66
[<ffffffff8136db70>] ? lock_kernel+0x27/0x38
[<ffffffff810d6088>] core_sys_select+0x17c/0x218
[<ffffffff8114aa52>] ? avc_has_perm+0x53/0x65
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff810d6460>] sys_select+0xbd/0x15f
[<ffffffff810837dd>] ? audit_syscall_entry+0x106/0x13a
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

remdup D 0000000000000000 0 3524 3490
ffff8800b045dbd8 0000000000000086 0000000000000000 0000042100060000
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff880114a29740 ffffffff814f5380
ffff880114a29af0 0000000014a29740 000000003b4cf000 ffff880114a29af0
Call Trace:
[<ffffffffa046fde8>] start_this_handle+0x361/0x4ca [jbd2]
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffffa047010b>] jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04a2c45>] ext4_journal_start_sb+0x4f/0x51 [ext4dev]
[<ffffffffa049630c>] ext4_setattr+0x19e/0x309 [ext4dev]
[<ffffffff810dd223>] notify_change+0x19b/0x2f8
[<ffffffff810c7e54>] do_truncate+0x68/0x86
[<ffffffff8114c81b>] ? selinux_inode_permission+0xc1/0xca
[<ffffffff810d01ab>] ? get_write_access+0x46/0x4e
[<ffffffff810d291f>] may_open+0x177/0x1a7
[<ffffffff810d2d0d>] do_filp_open+0x3be/0x7e0
[<ffffffff810338bb>] ? need_resched+0x1e/0x28
[<ffffffff8136becc>] ? _cond_resched+0x9/0x38
[<ffffffff8117ef5c>] ? __strncpy_from_user+0x31/0x58
[<ffffffff810dde09>] ? alloc_fd+0x115/0x128
[<ffffffff810c70c7>] do_sys_open+0x58/0xd8
[<ffffffff810c717a>] sys_open+0x20/0x22
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

bash S 0000000000000000 0 3562 2552
ffff8800bcd05d48 0000000000000082 0000000000000000 0000000000000206
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff8801001d5d00 ffff88013badc5c0
ffff8801001d60b0 0000000100000002 0000000000000054 ffff8801001d60b0
Call Trace:
[<ffffffff8136c154>] schedule_timeout+0x27/0xb9
[<ffffffff81058fea>] ? add_wait_queue+0x41/0x4a
[<ffffffff811e2d6c>] read_chan+0x4f9/0x809
[<ffffffff8103d1e6>] ? default_wake_function+0x0/0xf
[<ffffffff811e5510>] ? tty_ldisc_ref_wait+0x18/0xa6
[<ffffffff811df81c>] tty_read+0x8d/0xca
[<ffffffff810c94f2>] vfs_read+0xad/0x107
[<ffffffff810c961a>] sys_read+0x4c/0x73
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

sync D 0000000000000000 0 3635 3562
ffff8800afd5fb88 0000000000000082 0000000000000000 ffffffff81038d25
ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88011a528000 ffff88013badc5c0
ffff88011a5283b0 0000000100000008 ffffffff8187a780 ffff88011a5283b0
Call Trace:
[<ffffffff81038d25>] ? find_busiest_group+0x327/0x7de
[<ffffffffa046fde8>] start_this_handle+0x361/0x4ca [jbd2]
[<ffffffff81058db6>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x3d
[<ffffffffa047010b>] jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
[<ffffffffa04a2c45>] ext4_journal_start_sb+0x4f/0x51 [ext4dev]
[<ffffffffa0497b52>] ext4_da_writepages+0x120/0x367 [ext4dev]
[<ffffffff8109d424>] do_writepages+0x2d/0x3d
[<ffffffff810e699d>] __writeback_single_inode+0x18a/0x2fe
[<ffffffff81096af8>] ? wait_on_page_writeback_range+0xef/0x13f
[<ffffffff810e6f0a>] generic_sync_sb_inodes+0x22e/0x30e
[<ffffffff810e7078>] sync_inodes_sb+0x8e/0x90
[<ffffffff810e70e9>] __sync_inodes+0x6f/0xc3
[<ffffffff810e7194>] sync_inodes+0x57/0xa1
[<ffffffff810e9ebc>] do_sync+0x1f/0x68
[<ffffffff810e9f18>] sys_sync+0x13/0x17
[<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b

Sched Debug Version: v0.07, 2.6.27-0.392.rc8.git7.fc10.x86_64 #1
now at 231063.595324 msecs
.sysctl_sched_latency : 40.000000
.sysctl_sched_min_granularity : 8.000000
.sysctl_sched_wakeup_granularity : 10.000000
.sysctl_sched_child_runs_first : 0.000001
.sysctl_sched_features : 7935

cpu#0, 2393.964 MHz
.nr_running : 1
.load : 3121
.nr_switches : 137000
.nr_load_updates : 84023
.nr_uninterruptible : 296
.jiffies : 4294898361
.next_balance : 4294.896606
.curr->pid : 0
.clock : 230077.820674
.cpu_load[0] : 0
.cpu_load[1] : 0
.cpu_load[2] : 0
.cpu_load[3] : 53
.cpu_load[4] : 256

cfs_rq[0]:/
.exec_clock : 26285.057497
.MIN_vruntime : 105057.430529
.min_vruntime : 105096.976521
.max_vruntime : 105057.430529
.spread : 0.000000
.spread0 : 0.000000
.nr_running : 1
.load : 3121
.yld_exp_empty : 0
.yld_act_empty : 0
.yld_both_empty : 0
.yld_count : 1478
.sched_switch : 0
.sched_count : 148848
.sched_goidle : 33606
.ttwu_count : 73765
.ttwu_local : 60945
.bkl_count : 332
.nr_spread_over : 6516
.shares : 0

rt_rq[0]:/
.rt_nr_running : 0
.rt_throttled : 0
.rt_time : 0.000000
.rt_runtime : 950.000000

runnable tasks:
task PID tree-key switches prio exec-runtime sum-exec sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
events/0 9 105057.430529 495 115 105057.430529 22.559819 229755.125131 /

cpu#1, 2393.964 MHz
.nr_running : 1
.load : 2048
.nr_switches : 259809
.nr_load_updates : 87211
.nr_uninterruptible : -288
.jiffies : 4294898368
.next_balance : 4294.898489
.curr->pid : 0
.clock : 231075.633280
.cpu_load[0] : 1024
.cpu_load[1] : 1024
.cpu_load[2] : 1026
.cpu_load[3] : 1025
.cpu_load[4] : 1024

cfs_rq[1]:/
.exec_clock : 64663.380072
.MIN_vruntime : 86324.387602
.min_vruntime : 86332.742966
.max_vruntime : 86324.387602
.spread : 0.000000
.spread0 : -18764.233555
.nr_running : 1
.load : 1024
.yld_exp_empty : 0
.yld_act_empty : 0
.yld_both_empty : 0
.yld_count : 17208
.sched_switch : 0
.sched_count : 278897
.sched_goidle : 36746
.ttwu_count : 141563
.ttwu_local : 122480
.bkl_count : 991
.nr_spread_over : 6710
.shares : 0

rt_rq[1]:/
.rt_nr_running : 0
.rt_throttled : 0
.rt_time : 0.000000
.rt_runtime : 950.000000

runnable tasks:
task PID tree-key switches prio exec-runtime sum-exec sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
rsyslogd 1971 86325.598458 10030 120 86325.616195 257.067349 209856.984616 /


Attachments:
ext4-hang-1.txt (120.56 kB)
ext4-hang-2.txt (120.55 kB)
Download all attachments

2008-10-07 20:29:50

by Eric Sandeen

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

Jeremy Fitzhardinge wrote:
> I tried giving ext4 a spin on my rawhide system, and it appears to
> deadlock pretty quickly: lots of processed blocked in either ext4 or jbd2.
>
> From the look of the sysrq-t dumps I captured, I think beagled is
> what's triggering it by doing something with EAs. I haven't had any
> lockups since I killed it off.
>
> beagled D 0000000000000000 0 3477 1
> ffff880125809778 0000000000000082 0000000000000000 ffff88013b078150
> ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88010f8445c0 ffff88013badc5c0
> ffff88010f844970 0000000100000001 0000000000000000 ffff88010f844970
> Call Trace:
> [<ffffffff812170d8>] ? scsi_sg_alloc+0x48/0x4a
> [<ffffffff8136d4ae>] __down_write_nested+0xa3/0xbd
> [<ffffffff8136d4d3>] __down_write+0xb/0xd
> [<ffffffff8136c813>] down_write+0x2f/0x33
> [<ffffffffa04b30a8>] ext4_expand_extra_isize_ea+0x67/0x6f2 [ext4dev]

At first glance it seems that we're trying a down_write on the xattr_sem
here...

> [<ffffffffa04762ed>] ? jbd2_journal_add_journal_head+0x113/0x1b0 [jbd2]
> [<ffffffffa0476173>] ? jbd2_journal_put_journal_head+0x1a/0x56 [jbd2]
> [<ffffffffa0471669>] ? jbd2_journal_get_write_access+0x31/0x38 [jbd2]
> [<ffffffffa0471a6c>] ? jbd2_journal_extend+0x1af/0x1ca [jbd2]
> [<ffffffffa0497f5c>] ext4_mark_inode_dirty+0x119/0x18b [ext4dev]
> [<ffffffffa0498156>] ext4_dirty_inode+0xab/0xc3 [ext4dev]
> [<ffffffff810e7310>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
> [<ffffffffa04b0574>] ext4_mb_new_blocks+0x700/0x70f [ext4dev]
> [<ffffffff8109f395>] ? mark_page_accessed+0x5f/0x6b
> [<ffffffff810eb5ba>] ? __find_get_block+0x1af/0x1c1
> [<ffffffff8136c3af>] ? __wait_on_bit+0x6f/0x7e
> [<ffffffff810ec154>] ? sync_buffer+0x0/0x44
> [<ffffffffa0493e50>] do_blk_alloc+0x9d/0xb3 [ext4dev]
> [<ffffffffa0493eb5>] ext4_new_meta_blocks+0x34/0x76 [ext4dev]
> [<ffffffffa0493f1b>] ext4_new_meta_block+0x24/0x26 [ext4dev]
> [<ffffffffa04b2e79>] ext4_xattr_block_set+0x50e/0x6d6 [ext4dev]
> [<ffffffffa04b39b4>] ext4_xattr_set_handle+0x281/0x3f0 [ext4dev]

Having already downed it here?

I'll look into it, not 100% sure what path gets us here (between
in-inode EAs and external block EAs) but I'll see.

-Eric

> [<ffffffffa0475a30>] ? __jbd2_log_space_left+0x1e/0x3d [jbd2]
> [<ffffffffa0471f29>] ? start_this_handle+0x4a2/0x4ca [jbd2]
> [<ffffffffa047210b>] ? jbd2_journal_start+0xa8/0xe0 [jbd2]
> [<ffffffffa04b3bc4>] ext4_xattr_set+0xa1/0xec [ext4dev]
> [<ffffffff8114c813>] ? selinux_inode_permission+0xc1/0xca
> [<ffffffffa04b409d>] ext4_xattr_user_set+0x45/0x4b [ext4dev]
> [<ffffffff810e4739>] generic_setxattr+0x7a/0x7c
> [<ffffffff810e5206>] vfs_setxattr+0x9b/0x11e
> [<ffffffff810e535c>] setxattr+0xd3/0xf2
> [<ffffffff810d3178>] ? putname+0x35/0x3e
> [<ffffffff810d3d08>] ? user_path_at+0x62/0x91
> [<ffffffff8136d74b>] ? _spin_lock+0xe/0x11
> [<ffffffff810e546e>] sys_lsetxattr+0x60/0x89
> [<ffffffff810113aa>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
>
>
>
> The kernel is kernel-2.6.27-0.398.rc9.fc10.x86_64. ext4 is the /home
> filesystem, mounted with noatime. I'm running a normal Fedora gnome
> desktop environment.
>
> The sysrq-t dumps are attached.
>
> J
>


2008-10-07 21:31:45

by Eric Sandeen

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

Eric Sandeen wrote:
> Jeremy Fitzhardinge wrote:
>> I tried giving ext4 a spin on my rawhide system, and it appears to
>> deadlock pretty quickly: lots of processed blocked in either ext4 or jbd2.
>>
>> From the look of the sysrq-t dumps I captured, I think beagled is
>> what's triggering it by doing something with EAs. I haven't had any
>> lockups since I killed it off.
>>

ok I can reproduce this too. I'm guessing this is a migrated ext3
filesystem?

I'll sort out a fix soon.

Thanks for the report,
-Eric

2008-10-07 21:47:00

by Andreas Dilger

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

On Oct 07, 2008 15:29 -0500, Eric Sandeen wrote:
> Jeremy Fitzhardinge wrote:
> > I tried giving ext4 a spin on my rawhide system, and it appears to
> > deadlock pretty quickly: lots of processed blocked in either ext4 or jbd2.
> >
> > From the look of the sysrq-t dumps I captured, I think beagled is
> > what's triggering it by doing something with EAs. I haven't had any
> > lockups since I killed it off.
> >
> > beagled D 0000000000000000 0 3477 1
> > ffff880125809778 0000000000000082 0000000000000000 ffff88013b078150
> > ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88010f8445c0 ffff88013badc5c0
> > ffff88010f844970 0000000100000001 0000000000000000 ffff88010f844970
> > Call Trace:
> > [<ffffffff812170d8>] ? scsi_sg_alloc+0x48/0x4a
> > [<ffffffff8136d4ae>] __down_write_nested+0xa3/0xbd
> > [<ffffffff8136d4d3>] __down_write+0xb/0xd
> > [<ffffffff8136c813>] down_write+0x2f/0x33
> > [<ffffffffa04b30a8>] ext4_expand_extra_isize_ea+0x67/0x6f2 [ext4dev]
>
> At first glance it seems that we're trying a down_write on the xattr_sem
> here...
>
> > [<ffffffffa04762ed>] ? jbd2_journal_add_journal_head+0x113/0x1b0 [jbd2]
> > [<ffffffffa0476173>] ? jbd2_journal_put_journal_head+0x1a/0x56 [jbd2]
> > [<ffffffffa0471669>] ? jbd2_journal_get_write_access+0x31/0x38 [jbd2]
> > [<ffffffffa0471a6c>] ? jbd2_journal_extend+0x1af/0x1ca [jbd2]
> > [<ffffffffa0497f5c>] ext4_mark_inode_dirty+0x119/0x18b [ext4dev]
> > [<ffffffffa0498156>] ext4_dirty_inode+0xab/0xc3 [ext4dev]
> > [<ffffffff810e7310>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
> > [<ffffffffa04b0574>] ext4_mb_new_blocks+0x700/0x70f [ext4dev]
> > [<ffffffff8109f395>] ? mark_page_accessed+0x5f/0x6b
> > [<ffffffff810eb5ba>] ? __find_get_block+0x1af/0x1c1
> > [<ffffffff8136c3af>] ? __wait_on_bit+0x6f/0x7e
> > [<ffffffff810ec154>] ? sync_buffer+0x0/0x44
> > [<ffffffffa0493e50>] do_blk_alloc+0x9d/0xb3 [ext4dev]
> > [<ffffffffa0493eb5>] ext4_new_meta_blocks+0x34/0x76 [ext4dev]
> > [<ffffffffa0493f1b>] ext4_new_meta_block+0x24/0x26 [ext4dev]
> > [<ffffffffa04b2e79>] ext4_xattr_block_set+0x50e/0x6d6 [ext4dev]
> > [<ffffffffa04b39b4>] ext4_xattr_set_handle+0x281/0x3f0 [ext4dev]
>
> Having already downed it here?
>
> I'll look into it, not 100% sure what path gets us here (between
> in-inode EAs and external block EAs) but I'll see.

This looks suspiciously like a similar bug fixed in the past by Kalpak,
related to trying to grow large-inode space in ext4_expand_extra_isize_ea().

Cheers, Andreas
--
Andreas Dilger
Sr. Staff Engineer, Lustre Group
Sun Microsystems of Canada, Inc.


2008-10-07 21:55:50

by Jeremy Fitzhardinge

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

Eric Sandeen wrote:
> ok I can reproduce this too. I'm guessing this is a migrated ext3
> filesystem?
>

Yes. I just used tune2fs on it to enable extents.

> I'll sort out a fix soon.
>
>

Thanks,
J

2008-10-08 04:49:01

by Kalpak Shah

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

On Tue, 2008-10-07 at 15:46 -0600, Andreas Dilger wrote:
> On Oct 07, 2008 15:29 -0500, Eric Sandeen wrote:
> > Jeremy Fitzhardinge wrote:
> > > I tried giving ext4 a spin on my rawhide system, and it appears to
> > > deadlock pretty quickly: lots of processed blocked in either ext4 or jbd2.
> > >
> > > From the look of the sysrq-t dumps I captured, I think beagled is
> > > what's triggering it by doing something with EAs. I haven't had any
> > > lockups since I killed it off.
> > >
> > > beagled D 0000000000000000 0 3477 1
> > > ffff880125809778 0000000000000082 0000000000000000 ffff88013b078150
> > > ffffffff8187a780 ffffffff8187a780 ffff88010f8445c0 ffff88013badc5c0
> > > ffff88010f844970 0000000100000001 0000000000000000 ffff88010f844970
> > > Call Trace:
> > > [<ffffffff812170d8>] ? scsi_sg_alloc+0x48/0x4a
> > > [<ffffffff8136d4ae>] __down_write_nested+0xa3/0xbd
> > > [<ffffffff8136d4d3>] __down_write+0xb/0xd
> > > [<ffffffff8136c813>] down_write+0x2f/0x33
> > > [<ffffffffa04b30a8>] ext4_expand_extra_isize_ea+0x67/0x6f2 [ext4dev]
> >
> > At first glance it seems that we're trying a down_write on the xattr_sem
> > here...
> >
> > > [<ffffffffa04762ed>] ? jbd2_journal_add_journal_head+0x113/0x1b0 [jbd2]
> > > [<ffffffffa0476173>] ? jbd2_journal_put_journal_head+0x1a/0x56 [jbd2]
> > > [<ffffffffa0471669>] ? jbd2_journal_get_write_access+0x31/0x38 [jbd2]
> > > [<ffffffffa0471a6c>] ? jbd2_journal_extend+0x1af/0x1ca [jbd2]
> > > [<ffffffffa0497f5c>] ext4_mark_inode_dirty+0x119/0x18b [ext4dev]
> > > [<ffffffffa0498156>] ext4_dirty_inode+0xab/0xc3 [ext4dev]
> > > [<ffffffff810e7310>] __mark_inode_dirty+0x38/0x194
> > > [<ffffffffa04b0574>] ext4_mb_new_blocks+0x700/0x70f [ext4dev]
> > > [<ffffffff8109f395>] ? mark_page_accessed+0x5f/0x6b
> > > [<ffffffff810eb5ba>] ? __find_get_block+0x1af/0x1c1
> > > [<ffffffff8136c3af>] ? __wait_on_bit+0x6f/0x7e
> > > [<ffffffff810ec154>] ? sync_buffer+0x0/0x44
> > > [<ffffffffa0493e50>] do_blk_alloc+0x9d/0xb3 [ext4dev]
> > > [<ffffffffa0493eb5>] ext4_new_meta_blocks+0x34/0x76 [ext4dev]
> > > [<ffffffffa0493f1b>] ext4_new_meta_block+0x24/0x26 [ext4dev]
> > > [<ffffffffa04b2e79>] ext4_xattr_block_set+0x50e/0x6d6 [ext4dev]
> > > [<ffffffffa04b39b4>] ext4_xattr_set_handle+0x281/0x3f0 [ext4dev]
> >
> > Having already downed it here?
> >
> > I'll look into it, not 100% sure what path gets us here (between
> > in-inode EAs and external block EAs) but I'll see.
>
> This looks suspiciously like a similar bug fixed in the past by Kalpak,
> related to trying to grow large-inode space in ext4_expand_extra_isize_ea().

ext4_xattr_set_handle() eventually ends up calling
ext4_mark_inode_dirty() which tries to expand the inode by shifting the
EAs. This leads to the xattr_sem being downed again and leading to a
deadlock.

This patch makes sure that if ext4_xattr_set_handle() is in the
call-chain, ext4_mark_inode_dirty() will not expand the inode.

Signed-off-by: Kalpak Shah <[email protected]>

Index: linux-2.6.27-rc7/fs/ext4/xattr.c
===================================================================
--- linux-2.6.27-rc7.orig/fs/ext4/xattr.c
+++ linux-2.6.27-rc7/fs/ext4/xattr.c
@@ -959,6 +959,7 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
struct ext4_xattr_block_find bs = {
.s = { .not_found = -ENODATA, },
};
+ unsigned long no_expand;
int error;

if (!name)
@@ -966,6 +967,9 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
if (strlen(name) > 255)
return -ERANGE;
down_write(&EXT4_I(inode)->xattr_sem);
+ no_expand = EXT4_I(inode)->i_state & EXT4_STATE_NO_EXPAND;
+ EXT4_I(inode)->i_state |= EXT4_STATE_NO_EXPAND;
+
error = ext4_get_inode_loc(inode, &is.iloc);
if (error)
goto cleanup;
@@ -1042,6 +1046,8 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
cleanup:
brelse(is.iloc.bh);
brelse(bs.bh);
+ if (no_expand == 0)
+ EXT4_I(inode)->i_state &= ~EXT4_STATE_NO_EXPAND;
up_write(&EXT4_I(inode)->xattr_sem);
return error;
}

Thanks,
Kalpak


2008-10-08 14:57:35

by Eric Sandeen

[permalink] [raw]
Subject: Re: ext4 deadlocks

Kalpak Shah wrote:

> ext4_xattr_set_handle() eventually ends up calling
> ext4_mark_inode_dirty() which tries to expand the inode by shifting the
> EAs. This leads to the xattr_sem being downed again and leading to a
> deadlock.
>
> This patch makes sure that if ext4_xattr_set_handle() is in the
> call-chain, ext4_mark_inode_dirty() will not expand the inode.
>
> Signed-off-by: Kalpak Shah <[email protected]>

Yes, this fixes my testcase. Thanks, Kalpak.

-Eric

> Index: linux-2.6.27-rc7/fs/ext4/xattr.c
> ===================================================================
> --- linux-2.6.27-rc7.orig/fs/ext4/xattr.c
> +++ linux-2.6.27-rc7/fs/ext4/xattr.c
> @@ -959,6 +959,7 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
> struct ext4_xattr_block_find bs = {
> .s = { .not_found = -ENODATA, },
> };
> + unsigned long no_expand;
> int error;
>
> if (!name)
> @@ -966,6 +967,9 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
> if (strlen(name) > 255)
> return -ERANGE;
> down_write(&EXT4_I(inode)->xattr_sem);
> + no_expand = EXT4_I(inode)->i_state & EXT4_STATE_NO_EXPAND;
> + EXT4_I(inode)->i_state |= EXT4_STATE_NO_EXPAND;
> +
> error = ext4_get_inode_loc(inode, &is.iloc);
> if (error)
> goto cleanup;
> @@ -1042,6 +1046,8 @@ ext4_xattr_set_handle(handle_t *handle,
> cleanup:
> brelse(is.iloc.bh);
> brelse(bs.bh);
> + if (no_expand == 0)
> + EXT4_I(inode)->i_state &= ~EXT4_STATE_NO_EXPAND;
> up_write(&EXT4_I(inode)->xattr_sem);
> return error;
> }
>
> Thanks,
> Kalpak
>
> --
> To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-ext4" in
> the body of a message to [email protected]
> More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html